© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2016

En helt fantastisk kyrka uppförd som rundkyrka ungefär samtidigt och på ett liknande sätt som Solna- och Munsö kyrka.

Från början fanns bara rundhuset och ett kor på den östra sidan. Bottenplanet var själva kyrkorummet. Utrymmet ovanför var ett skyddsrum för kvinnor och barn och kallades Jungfrukammaren. Männen skulle sköta försvaret från ett murkrön, som låg överst. Någon tornspira fanns inte.

Vid mitten av 1400-talet uppfördes långskeppet och sakristian i gråsten. På 1480-talet målade Albertus Pictor och hans elever ett fyrtiotal kyrkomålningar med berättelser ur Bibeln på de nyslagna valven. Efter att ha varit överkalkade togs kyrkomålningarna åter fram åren 1905-1906 vid en något hårdhänt restaurering. Arbetet skapade ändå en helt fantastisk och tämligen unik miljö där den medeltida kyrkan lyfts fram.

Det medeltida triumfkrusefixet och folkloristiska takdekorationer med åtta änglar från 1685 förstärker upplevelsen när du passerar långskeppet och kommer in i rundhuset.

Det ursprungliga koret revs 1727 och nuvarande byggdes på det medeltida korets plats omkring 1728, som gravplats åt Gabriel Stierncrona och hans ätt. Altaruppsatsen i trä är från 1684. Den omges av två statyer av Petrus och Paulus. Tavlan är från 1818 och föreställer Kristi gravläggning.

Precis som Solna kyrka är det en upplevelse att besöka detta tidsdokument, som fungerat och fortfarande fungerar som bärare av det Kristna budskapet. Nedan till vänster sig vi två av många kontraster; det tresidiga 1700-tals koret krönt av rundhusets praktfulla karnissvängda barockhuv med dess åttkantiga lanternin och höga tornspira, som tillkom 1681, tillsammans med sakristians robusta gråstenskonstruktion.

Kyrkans närmaste omgivning förstärker upplevelsen och för tankarna till det ursprungliga sockenlivet med sockenstugan på krönet i ett grönskande jordbrukslandskap. Bromma kyrka som är Stockholms äldsta byggnad utsågs till Stockholms läns vackraste kyrka av Radio Stockholms lyssnare under hösten 2006.

Fler spännande kyrkor hittar du på unikaboxen.net/kyrkor

© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2016