© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2019

We built this city...

S Camilla E Boström förkortat SCEB är en konstnär som bidragit till att sätta färg på staden. Genom ArtMadeThis, ett urbant konstprojekt i fyra av Sveriges största städer, fick hon och 75 andra kvinnliga konstnärer möjligheten att sätta sin prägel på lika många fasadpartier. Projektet startade 2015 och är ett samarbete mellan kreatören Ali Davoodi och fastighetsbolaget Vasakronan. Efter tre lyckade år med mycket uppmärksamhet och positiva signaler från både politiker och allmänhet bestämde sig teamet i höstas att fortsätta med projektet. Huvudmålet är att skapa attraktivare och mer kreativa stadsmiljöer. Att lyfta fram kvinnorna på den mansdominerade gatukonstscenen är ett sätt att få in ett mer dynamiskt synsätt och skapa nya förebilder för unga konstnärer. Jimmy HallWallery Gallery brukar säga att det blir en motvikt till männens jakt på adrenalin och spänning, där det förbjudna och olagliga är en viktig drivkraft. Motiv och uttrycksmedel blir också mer nyanserade, driver konstformen bort från begreppet klotter och utvecklar streetart till något positivt som lyfter det offentliga rummet. Göteborg är ett av Sveriges bästa exempel på att genom olika samverkansprojekt praktisera detta.

Det har också blivit vanligare och vanligare att dekorera med streetart inomhus. Allt från privata hem till hotell och restauranger. Under vistelsen i Göteborg bodde jag och min fru Ingela på Comfort Hotel vid Stenpiren. Ett hotell integrerad med OGBG Bar & Restaurang, ett vattenhål och samlingsplats med mat inspirerad av det ostasiatiska gatuköket. Interiören toppas med dekorationer av Caty Aguilera, som hämtat både teknik och motiv från gatukonsten.

Sätt färg på Göteborg

Den internationella konsttävlingen Gothenburg Art 21 vars mål är att inför Göteborgs 400 års jubileum 2021 binda samman stadsdelar med helt olika förutsättningar och skapa ett 21 km långt konststråk mellan Kulturhuset Blå Stället i Angered till Röda Sten Konsthall i Sandarna. Tävlingen avslutades i augusti 2017 med att tolv bidrag utsågs. Två av dessa utsågs till vinnare. Förutom prispengar skapades ytor där verken kunde återskapas av konstnärerna själva; Llefen Carrera från Göteborg och Isaac Barreda hemmahörande i Frankrike. De övriga tio vinnarnas verk målas upp av ungdomar i samarbete med sysselsätningsprojektet Sätt färg på Göteborg. Den Brasilianske konstnären Rafael Alencars vinnande bidrag Pantanal ovan målades upp av Elin, Elin och Jenny, som genom projektet utbildar sig till byggnadsmålare och därmed fick en rejäl utmaning att praktiskt tillämpa sina färdigheter.

Artscape 2016 förvandlade Göteborg

ARTSCAPE 2016 var en gatukonstfestival som tog plats över hela Göteborg 25 juli – 21 augusti 2016. Välkända internationella och lokala konstnärer skapade storskaliga konstverk på utvalda väggar till bostads- och parkeringshus, samt andra fastigheter runtom i Göteborg. Sammanlagt uppfördes 22 konstverk av 19 olika konstnärer i stadens samtliga tio stadsdelar. Husfasaderna nedan som fått rytmik och rörelse av den Amerikanska kvinnliga konstnären Hueman skapades under festivalen och ger liv åt de annars så strikta och avskalade fastigheterna på Magasintorget i City. Papperskorgen och elskåpet ovan signerade Ollio respektive SCEB är resultat av liknande samverkansprojekt med kommunen. Camilla Engmans I Wanna Be Your Dog i mitten ovan skapades 2017 genom projetet ArtMadeThis initierat av curatorn Ali Davoodi och fastighetsbolaget Vasakronan.

Llefen Carreras vinnande verk

teborgskonstnären Llefen Carrera med Chilenska rötter målade upp sitt vinnande bidrag Natures Dust i tävlingen Gothenburg Art 21 på Södra Larmgatan i City, efter priscermonin på Röda Stens konsthall augusti 2017. Konstverket är nu en del av det 21 km långa konststråket mellan Kulturhuset Blå Stället i Angered till Röda Sten Konsthall i Sandarna, som inför stadens 400 års jubileum 2021 ska bilda en länk mellan de olika stadsdelarna.

Kommersen Loppmarknad och ett Hall of Fame

Strax bortom Stenaterminalen i Norra Masthugget ligger Kommersen Loppmarknad. Loppmarknaden har funnits i den gamla träfastigheten på Första Långgatan sedan år 2000 då den förra hyresgästen, en frukt- och grönsakshandlare, gick i konkurs. Byggnaden är den enda som finns kvar från en svunnen trävaruindustriepok och vittnar om hur området såg ut före 1950. Ända fram till 2006 ägdes fastigheten av Byggnadsbolaget som tidigare drivit bygghandel på platsen. 2006 förvärvade Riksbyggen fastigheten och är nuvarande hyresvärd. Enligt detaljplanen ska området jämnas med marken och ge plats åt en grönyta när stadsdelen ska exploateras med ny bebyggelse, men så länge träkomplexet med sin multikuturella marknad finns kvar är det fritt fram för gatukonstnärer att byta uttryck och budskap på dess väggar. Situationen känns igen. När det värdelösa blir värdefullt finns ofta ingen återvändo och fungerande verksamheter med endast ett socialt värde står sig slätt mot ökade markpriser, marknadsvärden och avkastning på investerat kapital.

I Göteborg finns det kanske ändå hopp, om de fina orden kan omsättas i handling.
I Göteborgs stads översiktsplan beskrivs en version av den hållbara staden i en vision:

Vår vision är ett samhälle där vi har skapat en långsiktigt hållbar tillväxt och fler jobb, utvecklat medborgarnas välfärd, hälsa och trygghet, fördjupat demokratin och jämställdheten, skapat ett ekologiskt hållbart samhälle, med rättvisa och solidaritet samt vänt segregation till integration. Göteborg är en segregerad stad. Detta ser vi som den största utmaningen att bryta.

Ollio - en av dominanterna

Han heter egentligen Jonathan Josefsson och hans monster och mönster syns lite varstans i staden. Inte bara här på Kommersen. Bilden nedan till höger är ett av hans senare verk. Han blev snabbt en central figur på Göteborgs graffiti- och gatukonstscen på 90-talet. Han var viktig för utvecklingen av konstformen och hittade snart ett eget uttryck som han har förfinat genom en rad tekniker. I introduktionen till boken Ollio: Monster och mönster av Jonathan Josefsson står att han har varit med under stadens nolltollerans mot gatukonst och lyckats med konststycket att få kulturstipendium av Göteborgs stad för placeringen av sina tags i stadsrummet.

Jag hade förmånen att träffa denna multikonstnär som inte skyr några material eller metoder hos Jimmy HallWallery Gallery i samband med ett vernissage 2018. En ganska lågmäld person som föredrog gatan och hellre skapade mönster med en vit spritpenna på galleriets fönster än minglade runt bland besökarna inne i lokalen. En annan konstnär som varit med från början och skapat förutsättningarna för Kommersen att bli det landmärke som fastigheten utgör idag är Carolina Falkholt med artistnamnet Blue. Det var hon som sökte tillstånd av tidigare ägaren Curt Lundahl på Byggnadsbolaget att få måla på utsidan. Det beviljades och sedan början av 2000-talet är byggnaden dekorerad med fantasifull graffiti.

Street Art Cities - en bra guide

Appen Street Art Cities är ett utmärkt verktyg för att på ett effektivt sätt ta del av en stads utbud av större muraler med internationell klass. Genom de stora arrangemang som anordnats i staden och som lockat artister från hela världen har ett stort antal läckra muraler skapats. Problemet är ofta att hitta till dem då det kan vara svårt att få en samlad karta som överblickar allt. Street Art Cities är en internationell guide till sevärda städer för så kallade hunters och andra intresserade av streetart. Idén bygger på samverkan mellan artister som vill presentera ett verk, curratorer med ambitionen att lyfta fram en hel stad och alla vi turister som vill ha hjälp med att hitta läcker gatukonst. Sverige finns representerat idag med städer som Borås (36), Göteborg (15), Malmö (8), Stockholm (8), Simrishamn (4), Karlstad (4), Helsingborg (3), Arvika (2), Sala (1) och Ljusdal (1). Naturligtvis bjuder dessa städer på mer än vad som ryms i appen, men jag tycker att den hjälper mig på ett bra sätt i mitt sökande. Ovan ser vi Disk med sin Daughters mellan Biskopsgården och Lundby ute på Hissingen och nedan Bless och hennes The Shiny Donut från Lindholmen. Båda från Artscape 2016.

Järnhallen på Ringön

Det gamla industriområdet Ringön på Hisingen har traditionellt förknippats med industrier och verkstäder snarare än med konst och kultur. I maj 2015 slog konstnären Anna Bergman upp dörrarna till Järnhallen – Ringöns Konsthall. Med hjälp av legendariska Göteborgskonstnärer som Ekta och Ollio och konsthallens okonventionella läge mitt i industriområdet etablerade sig Järnhallen snabbt som en av stadens hetaste konstscener. Verksamheten varade fram till hösten 2018 då ICIA, Institute for Contemporary Ideas and Art tillsammans med lokalens ägare tog över och tvingade Anna att lämna lokalen. Vad detta betyder för den konstintresserade allmänheten återstår att se. Nu njöt jag bara av mängden streetart utanpå och i närområdet kring den nygamla konsthallen. Malmöprofilen Pärra Andreasson aka Ruskig eller Ruskig Ångest har bidragit med flertalet målningar som skapat liv åt den korrugerade plåten på husfasaderna. Andra konstnärer som hjälpt till att skapa atmosfär på Järnmalmsgatan har varit: Carolina Falkholt, Daniel Dano Wilhelmsson , Emma Torneus, Jonas Benzer, Klas Eriksson, Ludvig Briland, Maja Andersson, Mark Andersson, Mikael Gouge, Onofrio Chillemi, Patrik Qvist och Walter Ruth, som samtliga var medverkande på festivalen Hall of fame – art laboration festival september 2016.

Initiativen fortsätter

2018 var ett viloår och ett år för att samla inspiration. Nyligen presenterades planen för 2019 som åter vänder sig mot Göteborgsregionen. Kommunerna Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö ingår i årets mastodontprojekt, som har temat Saga.

During three weeks in May and June Artscape will orchestrate our most exciting project to date. Artists from all over the world will create large-scale public art in twelve municipalities in the Gothenburg Region. Each piece will be an interpretation of a classical folktale through contemporary art’s most popular medium: street art. 

ARTSCAPE SAGA will be one of the world’s largest urban art projects ever. 

Hemsidans lockande inbjudan skapar förväntningar och det ska bli otroligt spännande om projektets tidplan harmoniserar med min och medger ett besök i någon av kommunerna under arbetets gång. Att vara med och se en mural växa fram är något alldeles särskilt. Boka in 27 maj - 16 juni 2019 i din kalender - det har jag gjort.

 

Stay put and keep that crazy feeling at unikaboxen.net

© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2019