© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2019

Artworks 4 Change

Jimmie Hall och Wallery Gallery har under perioden 25-31 januari lånat ut sitt galleri till Artworks 4 Change, en ideell förening med initiativ av Lip Intimate Care och jobbar för att uppmärksamma och stödja arbetet för en rättvis och jämställd värld för flickor och kvinnor. Den 6 februari 2018 lanserades ett konstprojekt där konstnärer fritt fick avbilda eller tolka vaginan. Pop-up vernissager anordnades allt medan samlingen av konstverk ökade. Den 25 januari 2019 avslutas projektet med ett vernissage och en auktion här på Wallery Gallery, där konstverken nu ligger ute för budgivning fram till 30 januari. Intäkterna går till Plan International Sverige och deras arbetet mot kvinnlig könsstympning. För att lämna ett bud gå in på Facebooksidan och följ instruktionerna.

Emma Bergqvist och Veronica Campbell

Emma och Veronica i mitten ovan är grundarna till den ideella föreningen Artworks 4 Change.

-Könsstympning är ett hemskt förtryck och sätt att kontrollera kvinnors sexualitet och frihet. I en värld där de flesta tillber en manlig Gud behöver vi inspirera till att se det vackra och gudomliga i oss kvinnor. Jag har i flera år funderat hur jag kan bidra till att eliminera den hemska seden med könsstympning och samtidigt lyfta kvinnan. Jag hoppas det här projektet blir ett litet steg i rätt riktning, säger Veronica på deras hemsida.

Emma beskriver sitt engagemang med orden: -Min drivkraft i projektet är att ingen människa ska utsättas för övergrepp eller bli illa behandlad oavsett vilket kön man fötts till eller vart på jorden man växer upp och lever. I alldeles för många år har kvinnor förtryckts och ju förr vi kan skapa en jämställd värld desto bättre för alla som lever i den.

Emma och Veronica flankeras ovan av två som också kämpar för en förändring av attityder och förtryck. Till höger Vivi-Ann Vikström, aktiv i föreningen och som med lång erfarenhet av barns hälsa i egenskap av specialpedagog ser stora möjligheter att förändra situationen för utsatta flickor om fler vågar tala om detta. Ylva Maria Thompson till vänster har aldrig varit rädd för att synliggöra tabubelagda ämnen och kvinnlig sexualitet. Förutom hennes skänkta konstverk bidrog hon med en workshop. På vernissaget gavs alla närvarande kvinnor möjligheten att få sina vaginor avgjutna i ett angränsande rum, The Yoni Casting Experience.

Vittnesmål från en könsstympad kvinna

-Vi måste våga och orka att prata om detta. Alldeles för många tiger, var Anissas uppmaning.

Hon kommer från Somalia och blev själv som liten flicka utsatt för detta övergrepp, som skapar både fysiskt och psykiskt livslångt lidande. Idag arbetar hon med att hjälpa unga kvinnor i Sverige som utsatts för könsstympning med stöttning och utbildning. Hon berättade att eftersom detta ämne är så tabubelagt är det många barn som lider i det tysta och tror att det ska göra ont att kissa. Även unga kvinnor med grava problem är rädda för att söka läkarvård eftersom de tror att det kan påverka ett framtida giftermål och beviset för sin oskuld.

En annan del i hennes mission går ut på att skapa förståelse hos vuxna att detta inte är normalt och sedan 1982 förbjudet enligt Svensk lag. Överträdelse kan leda till tio års fängelse. Hon har låtit trycka upp en informationsfolder på 13 språk, som har utseendet av ett Svenskt pass, för att tydliggöra ansvaret som alla som bor i Sverige har och samtidigt skapa en möjlighet att i hela världen förklara varför det är förbjudet.

En utmaning som Anissa stött på vid ett flertal tillfällen är vår naiva och tillåtande inställning till främmande seder och bruk. Lärare och annan personal på våra skolor räds att ta tag i detta då de inte vill bli anklagade för främlingsfientlighet eller rasism. Detta är med andra ord inte någon isolerad företeelse som sker på platser långt från upplysning och civilisation utan ett problem och ett idiotiskt synsätt som finns representerat i hela världen. Precis som i Sverige är könsstympning förbjudet i de flesta länder. Ändå könstympas ett barn var sjätte sekund. FN har beräknat att det finns omkring 200 miljoner könsstympade kvinnor runt om i världen. Om trenden inte bryts kommer ytterligare 15 miljoner flickor ha utsatts för detta barbari år 2030. Precis som Anissa säger måste vi våga att se detta, ta tag i det och som hon gör, våga prata om det.

Detta är mitt lilla bidrag att genom Wallery Gallery, Artworks 4 Change, Plan International och Unikaboxen.net synliggöra och förhoppningsvis beröra människor. Insamlingar är bra för det är uppenbart att det krävs resurser för att bryta detta, men det är också uppenbart att problemen existerar här hos oss och att allt inte går att förändra med pengar. Tid är i och för sig också pengar, men tänk om våra förtroendevalda och politiska trendsetters i likhet med dessa ideelt arbetande kvinnor, välvilliga konstnärer och samarbetspartners kunde skänka detta en tanke och skapa en PK-miljö där vi alla arbetar för att sätta stopp för detta utan rädsla.

Musikalisk inramning

Rampage Sweden och sångartisterna Ida Njie och Elsa Wiström stod för vacker och rörande stämsång.

-När vi på Rampage Sweden fick frågan om att vara med på detta event var det ett självklart JA!
Jämställdhet, systerskap och feminism är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Kvinnlig könsstympning är ett övergrepp mot allt detta. Ett övergrepp mot mänskligheten och ett övergrepp mot barn som ännu inte har styrkan att försvara sig, därför är det upp till oss vuxna att ta deras strid
, uttalade sig Elsa Wiström inför eventet i ett pressmeddelande från Artworks 4 Change.

Även Amber från Rampage Sweden skulle vara med, men en halsåkomma hindrade hennes vackra stämma. Hon fanns dock med och stöttade de andra tjejerna.

Hjälporganisationen Plan International

Artworks 4 Change visas på Wallery Gallery Riddargatan 1 i Stockholm 25.1 - 31.1 med syfte att uppmärksamma, och genom försäljning av verken, som pågår fram till 30.1, stödja arbetet i kampen mot könsstympning. Alla intäkter går oavkortat till Plan International Sverige och deras projekt på plats i Afrika.

-Könsstympning är ett grovt övergrepp på flickors sexuella och reproduktiva rättigheter och ofta leder ingreppet till svåra fysiska och psykiska problem. Plan International arbetar bland annat för att förändra de normer och värderingar som gör att könsstympning fortsätter praktiseras. Vårt mål är att utrota denna farliga sedvänja, säger Alexandra Pärnebjörk, tematisk rådgivare Plan International Sverige.

Plan international arbetar för att ingen flicka ska utsättas för könsstympning. Det är också ett av FN:s globala hållbarhetsmål. Med kvinnlig könsstympning innefattas alla ingrepp som innebär att förändra eller skada det kvinnliga könsorganet av icke-medicinska skäl, till exempel genom att skära bort, skada eller sy ihop delar av det yttre könsorganet. Med könsstympning kommer dessutom stora risker att drabbas av sjukdomar och komplikationer.

De ideelt arbetande kvinnorna i Artworks 4 Change är förutom Emma och Veronica:

Pia Bergqvist, Vivi-Ann Vikström, Fia Mineur, Annika Skoog och Emma Vo

 

© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2019