Sammanfattning av nådens år 2020

2020 dominerades av Covid 19, Corona och den pandemi som utbröt vecka 10. Ingen, förutom vissa forskare, kunde i sin vildaste fantasi föreställa sig följderna av detta virusangepp och konsekvenserna av alla de åtgärder som vidtogs för att begränsa smittspridningen. Länder runt om i världen stängde ner. Sverige stack ut och blev uppmärksammad för sin lagomt stora nedstängning, men också för våra höga dödstal. Under året har vi fått både ris och ros för denna typiskt Svenska strategi som i grunden bygger på individens egna ansvar att utifrån rekommendationer från experter hantera situationen. I efterhand har hela den Svenska modellen ifrågasatts och tankar om ökat statligt inflytande och makt diskuterats. Den politiska oppositionen i landet friskriver sig och riksdagens ansvar för de höga dödstalen framförallt på våra äldreboenden och skyller allt på regeringen i hopp om att vinna röster. Det är och har varit en stundtals mycket olustig stämning. Bilden har förstärkts av alla dessa nyhetssändningar som med knivskarp skärpa rapporterat om motsättningarna. Den oenighet och det generella ifrågasättandet som präglat året har inte varit till gagn för nationell samling. Årets något färre reportage har en viss ton som på ett sätt speglar allvaret, men samtidigt lyfter fram möjligheter och ser ljuset i mörkret. Kärleken, engagemanget och själva livslustan finns där, trots allt. Jag hoppas kunna få fler tillfällen 2021 att rapportera och dokumentera bevis på sånt som kryddar livet och hyllar kärleken. Tack för i år och Gott Nytt År!

© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2020

Unikaboxens samlingar har också uppdaterats under året

 

Stay Put And Enjoy More At Unikaboxen.net

Your Guide To All The Fun Things In Life

© Text och bild Tommy Sörstrand för UNIKABOXEN.NET 2020